Optimaal plannen met Smart Scheduler & AI

Smart Scheduler is een AI-gestuurde oplossing die de planner ondersteunt in het maken van korte- en langetermijnplanningen in een complexe productieomgeving. 

Slimme automatisering met Digital Twin

De Smart Scheduler centraliseert planningdata in een Digital Twin, automatiseert berekeningen en genereert AI-gebaseerde suggesties. De tool gebruikt specifieke domeinkennis voor planning en simuleert het productieproces.

Centrale data en AI-generatie

We moeten rekening houden met een groeiend aantal regels en beperkingen. Velen weten dat veel van deze logica traditioneel wordt opgeslagen in rekenbladen (spreadsheets). In een wereld die de nadruk legt op weerbaarheid (resilience), duurzaamheid en de samenwerking tussen mens en machine, hebben we assistentie nodig bij het nemen van planningsbeslissingen.

What-If Scenario's en Real-Time Aanpassingen

Men kan aanpassingen maken in de Digital Twin voor verschillende “what-if” scenario’s en vergelijkingen van simulaties. Tijdens een simulatierun kan men de planningsvoorstellen real-time wijzigen. Als dit gebeurt, krijgt de planner een melding over mogelijke “onmogelijkheden” of “fouten”. De planner behoudt echter altijd de controle over de uiteindelijke planning, ongeacht de situatie.

Voordelen van de Smart Scheduler

  • Bespaart tijd en moeite voor planners.
  • Biedt slimme suggesties met behulp van AI.
  • Maakt het gemakkelijk om verschillende planningsscenario’s te vergelijken.
  • Houdt planners altijd in controle van de uiteindelijke planning, zelfs bij realtime aanpassingen.

De Smart Scheduler helpt dus planners in de voedselindustrie om betere en efficiëntere planningen te maken, wat helpt bij het voldoen aan de eisen van klanten en het omgaan met de groeiende complexiteit van de productie.

Interesse?

Vraag hier jouw demo